Kontakt

 

 

Redak­cja blo­ga: blogtuwima@gmail.com

Kon­takt ze szko­łą:

Zespół Szkół im. Julia­na Tuwi­ma

ul. Fila­ro­wa 52

43–300 Biel­sko-Bia­ła

Tele­fon: (033) 496 81 64

Fax: (033) 496 81 74

E‑mail: zstuwim@gmail.com

 

1,230 total views, 1 views today

Face­bo­ok Com­ments